Agent (w terminologii Dialogflow) – definicja pojęcia.

Agent to szerokie pojęcie wykorzystywane w narzędziu Dialogflow, określające program zdolny do rozumienia języka naturalnego (ang. natural language understanding, NLU) i prowadzenia konwersacji w sposób automatyczny. W zależności od kanału implementacji, agent może być później potocznie określany chatbotem, voicebotem, itp.

 

Następne pojęcie: Alexa.