Zgoda newsletter/cookies.

Tre艣膰 zgody na newsletter

Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych przez K2 Internet S.A. z siedzib膮 w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 44A, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w pod numerem KRS 0000059690, w celu przesy艂ania informacji zawieraj膮cych tre艣ci marketingowe i oferty handlowe na podany przeze mnie adres e鈥憁ail. Wyra偶enie zgody jest dobrowolne, przyjmuj臋 do wiadomo艣ci, 偶e mog臋 w dowolnym momencie wycofa膰 t臋 zgod臋. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania danych osobowych, kt贸rego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Tre艣膰 zgody na cookies

Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie przez K2 Internet S.A. z siedzib膮 w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 44A, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w pod numerem KRS 0000059690, moich danych osobowych pozyskanych przy u偶yciu plik贸w "cookie". Wyra偶enie zgody jest dobrowolne, przyjmuj臋 do wiadomo艣ci, 偶e mog臋 w dowolnym momencie wycofa膰 t臋 zgod臋. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania danych osobowych, kt贸rego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Obowi膮zki informacyjne

1. Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Sp贸艂ka K2 Internet S.A z siedzib膮 w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 44A, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w pod numerem KRS 0000059690, NIP 9511983801.

Dane kontaktowe: K2 Internet S.A.
ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, e鈥憁ail: biuro@k2.pl

2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych w Sp贸艂ce jest Magdalena Pawlik
Dane kontaktowe: tel. +48 22 343 06 72, e鈥憁ail: iod@k2.pl

3. Dane osobowe u偶ytkownik贸w przetwarzane s膮 na podstawie zgody. Zgoda udzielana jest dobrowolnie, jednak przetwarzanie moich danych osobowych jest niezb臋dne w celach opisanych w niniejszym dokumencie. W przypadku nieudzielenia zgody lub p贸藕niejszego przes艂ania wniosku o zmian臋 lub usuni臋cie moich danych albo wycofania zgody, strac臋 mo偶liwo艣膰 otrzymywania informacji zawieraj膮cych tre艣ci marketingowe i oferty handlowe na podany przeze mnie adres e鈥憁ail.

4. Nast臋puj膮ce kategorie odbiorc贸w mog膮 uzyska膰 dost臋p do danych osobowych: upowa偶nieni pracownicy i przedstawiciele administratora i podmioty przetwarzaj膮ce dane osobowe, na podstawie um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Sp贸艂ka nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do pa艅stwa trzeciego ani do organizacji mi臋dzynarodowej.

6. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane do momentu odwo艂ania zgody. W przypadku odwo艂ania zgody dane osobowe zostan膮 trwale usuni臋te. Mam 艣wiadomo艣膰, 偶e administrator danych mo偶e jednak zachowa膰 ograniczon膮 cz臋艣膰 moich danych osobowych w celu wykazania zgodno艣ci z przepisami.

7. Przyjmuj臋 do wiadomo艣ci, 偶e jako podmiot danych osobowych mam prawo do:

a) 偶膮dania dost臋pu do Danych osobowych; osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane s膮 dane osobowe jej dotycz膮ce, a je艣li ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dost臋pu do nich. Administrator dostarczy na 偶膮danie u偶ytkownika kopi臋 Danych osobowych u偶ytkownika podlegaj膮cych przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o kt贸re zwr贸c膮 si臋 u偶ytkownicy, Administrator mo偶e pobra膰 op艂at臋 w rozs膮dnej wysoko艣ci wynikaj膮cej z koszt贸w administracyjnych,
b) sprostowania Danych osobowych; u偶ytkownicy maj膮 prawo do sprostowania Danych osobowych, kt贸re ich dotycz膮, a kt贸re s膮 nieprawid艂owe. Z uwzgl臋dnieniem cel贸w przetwarzania, maj膮 prawo 偶膮dania uzupe艂nienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego o艣wiadczenia,
c) usuni臋cia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); u偶ytkownicy maj膮 prawo 偶膮dania, o ile zachodz膮 okoliczno艣ci przewidziane prawem, niezw艂ocznego usuni臋cia dotycz膮cych ich Danych osobowych, a Administrator ma obowi膮zek bez zb臋dnej zw艂oki usun膮膰 takie Dane osobowe,
d) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych u偶ytkownik贸w; w takim przypadku, Administrator wska偶e na 偶膮danie u偶ytkownika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie mo偶e zosta膰 ograniczone tylko i wy艂膮cznie do okre艣lonych cel贸w,
e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami u偶ytkownicy maj膮 prawo otrzyma膰 w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie, nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotycz膮ce, przetwarzane przez Administratora oraz maj膮 prawo przes艂a膰 te Dane osobowe innemu podmiotowi,
f) sprzeciwu; w pewnych okoliczno艣ciach u偶ytkownicy maj膮 prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw - z przyczyn zwi膮zanych ze szczeg贸ln膮 sytuacj膮 u偶ytkownik贸w - wobec przetwarzania dotycz膮cych ich Danych osobowych, na Administratora mo偶e ci膮偶y膰 obowi膮zek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
g) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie

Wszelkie prawa mog膮 by膰 egzekwowane przez u偶ytkownik贸w za pomoc膮 wiadomo艣ci wys艂anej na adres Administratora danych osobowych lub na adres e鈥憁ail Inspektora Ochrony Danych.

8. Ponadto, je偶eli u偶ytkownik uzna, 偶e jego dane osobowe s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe gromadzone w wy偶ej wymienionych celach nie b臋d膮 wykorzystywane, jako podstawa do podj臋cia zautomatyzowanych decyzji.

10. Administrator oraz podmioty przetwarzaj膮ce dane zapewni膮 odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne 艣rodki ochrony danych, odpowiadaj膮ce standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufno艣ci, poprawno艣ci i dost臋pno艣ci przetwarzanych danych osobowych, jak r贸wnie偶 ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dost臋pem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpiecze艅stwa danych osobowych.

11. Dane osobowe mog膮 zosta膰 ujawnione w艂a艣ciwym organom, upowa偶nionym zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem.

Chcesz dostawa膰 informacje o nowych wpisach? Zostaw sw贸j adres e-mail.